vroeger – Sluisplanning

Voor Rijkswaterstaat is in samenwerking met Schuttevaer de Sluisplanning.nl applicatie gerealiseerd. Dit systeem informeert binnenvaartschippers over hun actuele invaartijden bij sluiscomplexen. In eerste instantie ontstaan vanuit de behoefte over vertragingen bij stremmingen en/of groot onderhoud, voorziet de applicatie inmiddels in een dagelijkse informatiebehoefte.

De applicatie is geschreven voor zowel web- als mobiel platform en qua informatievoorziening direct aangesloten op de interne systemen van Rijkswaterstaat. In eerste instantie gebruik voor de sluiscomplexen in Zeeland, wordt nu gewerkt aan een landelijke uitrol, te beginnen voor de sluiscomplexen van het Twentekanaal.